UA-171537134-1
image

Lighting System C

เช่าระบบไฟแสง-สี ชุด C (งานแต่งฯ)

เหมาะสำหรับงานแต่งฯ ที่ต้องใช้ไฟแสงสี ประกอบไปด้วยไฟพาร์ Led 54 x 3w Full Color 3 in 1, ไฟพาร์เคลียร์แสง Led 54 x 3 w Warm Daylight, ไฟมูพวิ่ง, ทรัสสำหรับตั้งไฟพาร์ Led, บอร์ดคอนโทรลไฟสำหรับงานแต่งฯ เซ็ทโปรแกรมไฟให้เรียบร้อย เดินสายให้เรียบร้อยสวยงาม สนใจโทร 08-4513-6666

รายละเอียดเครื่องเช่า

Par Led 54 x 3w Full Color 3 in 1 จำนวน 6 หลอด
Par Led 54 x 3w Warm Daylight จำนวน 6 หลอด
Beam 230 7R Moving Head Light จำนวน 6 ตัว
Global Truss กว้าง 29 ซม ยาว 4 M จำนวน 2 ต้น
Global Truss กว้าง 29 ซม ยาว 1 M จำนวน 2 ต้น
Global Truss กว้าง 29 ซม ยาว 1 M จำนวน 2 ต้น
Global Truss ฐานทรัส 80 x 80 ซม จำนวน 2 ตัว
Global Truss ฐานทรัส 40 x 40 ซม จำนวน 2 ตัว
Tiger Touch 2 Lighting Consoles จำนวน 1 เครื่อง

Powered by MakeWebEasy.com